Gezonde voeding

SCOPHWaarom het project ‘Gezonde Voeding’?

Gezonde voeding is iets wat je letterlijk met de paplepel moet meekrijgen. Het heeft een enorme invloed op de ontwikkeling van kinderen. Te vaak krijgen kinderen nog een koek in hun hand gestopt i.p.v. een stuk fruit en zijn ze zich helemaal niet bewust van wat gezonde voeding inhoudt. Zo vertelde een leerkracht ons dat sommige kinderen van migranten een pakje chips meekrijgen als middagmaal, eventueel omdat de ouders nog niet vertrouwd zijn met de westerse voeding. Met dit project willen we de kinderen attent maken over gezonde voeding, zodat ze als opgroeiende jongere meer stil zullen staan bij het effect van voeding. Ook sport dient in de kijker gezet te worden, aangezien dit eveneens een belangrijk onderdeel vormt van een gezonde levensstijl.

Hoe willen we dit doen?

De bedoeling van het project is om een halve dag interactief info te gaan geven over gezonde voeding in een basisschool in Gent, één met een multiculturele bezetting. Dit is de afgelopen jaren gebeurd aan de hand van koken en sport. De deelnemende kinderen kwamen ofwel uit het tweede leerjaar, ofwel uit het vierde leerjaar. Dit is niet alleen leerrijk voor de kinderen, maar helpt jullie als toekomstige artsen ook in het verwerven van belangrijke communicatieve vaardigheden: uitleg kunnen geven op een verstaanbare manier aan alle groepen in de maatschappij. Ook aan kindjes dus.

Gezonde voeding is een project waarbij een aantal studenten geneeskunde naar een lagere school in Gent trekt om de kinderen op een toffe manier iets bij te leren over gezonde voeding. Met hen worden toffe spelletjes gespeeld, lekkere gerechtjes gekookt en al spelend gesport.
Na al deze super toffe activiteiten eten we onze lekkere creaties op.

Wat?

Op dinsdag 21 november 2017 vindt het project ‘Gezonde Voeding’ plaats. Dit houdt in dat we een voormiddag interactief gaan info geven aan kinderen van het tweede leerjaar over gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Er wordt bewust gekozen voor de Victor Carpentierschool in een kansarme buurt waar een voornamelijk allochtone bezetting is.
Deze kinderen bewust maken dat gezond eten en beweging zeer belangrijk is, dat is ons hoofddoel.
Daarnaast bezorgen we de kinderen, juffen en studenten een super toffe voormiddag vol spel en plezier.
Voor dit project werken we ook samen met het wijkgezondheidscentrum De Sleep.

Heb je vragen? Wil je meedoen aan dit project?

Contacteer me dan zeker!

Maud Claeys
Projectverantwoordelijke Gezonde voeding 2017-2018
Mail