Human Rights Day

De Dag van de Mensenrechten valt elk jaar op 10 december. Dit jaar gaan we werken rond het thema ‘Human Rights 101’. De voornaamste bedoeling is om studenten te sensibiliseren rond mensenrechten. Dit gaan we doen door posters en folders te verspreiden over de hele universiteit.