{:nl}

Standing Committee on Global Surgery

(SCOGS)

Wat is SCOGS?

Wist je dat vijf miljard mensen wereldwijd geen toegang hebben tot veilige chirurgische zorg, wat resulteert in meer dan 17 miljoen vermijdbare sterfgevallen per jaar?

Wist je dat dit gebrek aan toegang tot veilige chirurgische zorg verder verantwoordelijk is voor een derde (28-32%) van de wereldwijde ziektelast?

Er worden wereldwijd 313 miljoen operaties per jaar uitgevoerd, maar er zijn 143 miljoen extra ingrepen en 2,28 miljoen extra chirurgen, anesthesisten en verloskundigen nodig om in deze onvervulde behoefte te voorzien. Om de toegang tot veilige chirurgie, anesthesie en verloskundige zorg voor iedereen te vergroten, is het essentieel dat toekomstige generaties gezondheidswerkers, specialisten op het gebied van volksgezondheid en beleidsmakers vanaf het begin betrokken worden bij wereldwijde discussies over chirurgie en interventies. Het Permanent Comité voor Wereldchirurgie doet dit door lezingen en interactieve workshops te organiseren over Wereldchirurgie.

Our projects

List Items

Wilt u deelnemen of onze activiteiten volgen

Facebook Feed and Calendar

Nog vragen? Contacteer:

Profielblokken
Profile 2
Illia Galilpoor
LOGS
Profile 3
Morgane Michel
LOGS
{:}{:en}

Standing Committee on Global Surgery

(SCOGS)

What is SCOGS?

Did you know that five billion people worldwide lack access to safe surgical care, resulting in more than 17 million preventable deaths each year?

Did you know that this lack of access to safe surgical care is further responsible for a third (28-32%) of the global burden of disease?

There are 313 million surgeries around the world every year, but an additional 143 million additional interventions and 2.28 million additional surgeons, anesthetists and midwives are required to cover this unmet need. To increase access to safe surgery, anesthesia and obstetric care for all, it is essential that future generations of health professionals, public health specialists and policy makers are involved in global surgical discussions and interventions from the outset. The Standing Committee on Global Surgery does this by organizing lectures and interactive workshops on Global Surgery.

Our projects

Do you want to participate or follow our activities?

Facebook Feed and Calendar

Contact

Profielblokken
Profile 2
Illia Galilpoor
LOGS
Profile 3
Morgane Michel
LOGS
{:}