{:nl}

Global Surgery 101

Vraag je soms af wat veilige chirurgie betekent? Wil je de uitdaging aangaan en samen brainstormen over de moeilijkheden bij het bereiken en ontvangen van zorg?  Het doel van de workshop is om de studenten meer te laten nadenken over  Global Surgery, maar ook  om  belangrijke concepten onder aandacht te brengen. Daarnaast is ook de bedoeling om real-life situatie dichter bij de studenten te brengen en één belangrijke richtpunt van Global Surgery benadrukken :  ‘Niemand mag in armoede geduwd worden omdat hij chirurgische zorg nodig heeft.’"

Contact

Profielblokken
??
Project responsible
??
Project responsible

Zin om zelf een leuk project als dit in goede banen te helpen leiden?

Kom dan zeker 04/10/2023 naar onze infoavond!

{:}{:en}

Global Surgery 101

Do you sometimes wonder what safe surgery means? Do you want to take up the challenge and brainstorm together about the difficulties in reaching and receiving care? The aim of the workshop is to make the students think more about Global Surgery, but also to bring important concepts to attention. In addition, the intention is also to bring real-life situation closer to the students and to emphasize one important focus of Global Surgery: "No one should be pushed into poverty because they need surgical care."

Contact

Profielblokken
??
Project responsible
??
Project responsible

Fancy helping run a fun project like this yourself?

Then be sure to come 04/10/2023 to our info evening!

{:}