Standing Committee On Medical Education

(SCOME)

Wat is SCOME?

Het Standing Committee On Medical Education houdt zich bezig met de medische opleiding van geneeskundestudenten. Geneeskunde is een lange opleiding, die veel verantwoordelijkheid, keuzes en inspanningen met zich meebrengt. Het SCOME volgt op hoe dit door de geneeskundestudenten ervaren wordt en probeert hen hierin te begeleiden, waar mogelijk aanvullingen te doen en hen vooral te inspireren voor hun verdere carrière.

Our projects

SWOP

SWOP, de StudentenWerkgroep OPleiding geneeskunde is de studentenraad van de Gentse geneeskundestudenten. Ze vormt een platform om problemen, vragen en suggesties van de studenten aan te kaarten bij de opleiding en omgekeerd standpunten te kunnen innemen over beleidszaken van de opleiding, faculteit of universiteit. Hiervoor zetelen de jaarvertegenwoordigers, bestuursleden en actieve leden in allerhande raden en commissies van de opleiding, overleggen ze met de facultaire studentenraad (StuGG) en houden ze een maandelijkse Algemene Vergadering.

Door de nauwe link tussen SCOME & SWOP, zijn de LOME’s ook deel van het SWOP-bestuur. Zo vormen zij de link die de goede samenwerking tussen BeMSA Gent & SWOP – studentenraad geneeskunde blijft garanderen en werken ze mee aan de verbetering van de opleiding geneeskunde aan de UGent.

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Contacteer de Local Officers On Medical Education (LOME) of spreek hen aan!

LOME@bemsa-gent.be

Nog vragen? Contacteer:

Profielblokken
Profile 3
Bram Van Sassenbroeck
LOME
Profile 1
Boyd Strumane
LOME