Human Rights Day

In our country, Belgium, human rights seem self-evident and normal. And that's how it's supposed to be. Human rights are fundamental rights and freedoms for all people regardless of their nationality, gender, national or ethnic origin, race, religion, language or other status.

However, this is not self-evident for everyone and we don't dwell on this enough. That is why BeMSA organizes an awareness-raising campaign every year on Human Rights Day (10th of December) to remind us as students of the existence of human rights and the need to keep fighting for the preservation and expansion of these rights.

Would you like to help with the organization of this campaign?
Then please contact me (Alessia Petrella) or the project coordinators. You can find the contact information below.

More info? / Contact info

If you would like to learn more about human rights, you can always visit the Amnesty International website.

Do you have specific questions about this BeMSA project or would you like to help organize it? Then feel free to contact me (Alessia Petrella) via Facebook or mail.

Michael McMahon

project coordinator human rights day
2021-2022

Previous editions

Edition 2017

Hebben we recht op onderwijs? Is er een recht op veilige seksuele contacten? Hoeveel weet jij werkelijk over de mensenrechten? Doe de zelftest en vindt het uit.

Editie 2016

Deze editie zag BeMSA Gent het grootser met het project “Human Rights Day”. De Dag van de Mensenrechten valt elk jaar op 10 december. We maken er onmiddellijk een “Human Rights Week” van, die zal lopen van 5 tot 10 december. Dit jaar gaan we werken rond het thema ‘vluchtelingen’. De voornaamste bedoeling is om studenten te sensibiliseren rond mensenrechten. Dit jaar gaan we voor het project ook voor een sterke samenwerking met de Liga voor Mensenrechten. Zij organiseren op 10 december de uitreiking van de Prijs voor de Mensenrechten in het Stadhuis in Gent om 15u. Voor deze zitting organiseerde BeMSA een ludieke actie. Het was de bedoeling dat het thema van kunst doorgetrokken werd in deze actie. Initieel was het de bedoeling een groot kunstwerk te maken op een doek. Uiteindelijk werden A5-blaadjes uitgedeeld aan omstaanders en werd hen gevraagd een tekening te maken rond dit thema. Alle tekeningen werden netjes gebundeld en kan later nog voor doeleinden gebruikt worden. Iedereen is hierbij welkom.

Editie 2015

Dit jaar werd voor ‘Dag van de Mensenrechten' een posters ontworpen. Op de posters staan fragmenten uit brieven van geïnterneerden met psychische problemen, fragmenten om even bij stil te staan. Vele geïnterneerden met psychische problemen worden in instellingen geplaatst die hiervoor niet geschikt zijn en ondervinden hier geen gepaste therapie voor. Dit jaar vonden we het belangrijk om op deze dag hun rechten in de kijker te plaatsen.