Vacatures

Elk jaar in de maand april vinden de verkiezingen van het nieuwe bestuur plaats. rond deze periode verschijnt dan ook op welke manier je je kan kandidaat stellen. Deel zijn van het bestuur is een geweldige ervaring. Je leert zoveel gedreven mensen kennen. Wie wil daar nu geen deel van uitmaken? Hieronder staan al de functies uitgelegd. BeMSA is zo’n diverse organisatie, er is iets voor iedereen.

Als je iets vindt dat je graag zou doen, kan je op de pagina 'bestuur' de namen en contactgegevens vinden van het huidige bestuur. Het bestuur zal met plezier antwoorden op vragen die je hebt over een functie. Stuur hun gerust een berichtje op facebook.

Voor de bestuursfuncties die dit toelaten, kunnen twee personen zich als duo kandidaat stellen. Zij zullen dan ook als duo een motivatiebrief indienen. Van personen die alleen opkomen voor functies die ook duo’s toelaten, wordt verondersteld dat zij de functie alleen wensen op te nemen. Enkel de functie 'Nationaal afgevaardigde' wordt verplicht als duo opgenomen.

Voorzitter

 1. Is hoofd van de organisatie en verantwoordelijk voor het vlot functioneren ervan. 
 2. Draagt de eindverantwoordelijkheid bij alle beslissingen en handelingen gesteld door de organisatie. 
 3. Bewaart het overzicht en is het aanspreekpunt voor de organisatie.

Vicevoorzitter

 1. Bereidt de kiesvergadering voor, inclusief het verzamelen en verspreiden van de kandidaturen voor een bestuursfunctie, en leidt deze kiesvergadering.
 2. Staat de voorzitter bij in al hun/zijn/haar taken.

Secretaris

 1. Is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda van Algemene Vergaderingen en bestuursvergaderingen.
 2. Neemt verslag van de vergaderingen en verspreidt deze daarna onder de leden. 
 3. Staat in voor de logistieke omkadering van de vergaderingen. 
 4. Staat mede in voor het onderhoud van het SWeMSA lokaal.
 5. Staat in voor de duurzaamheid van de werking van BeMSA Gent.

Penning (duo)

 1. Stelt een begroting op en licht deze toe tijdens de Algemene Vergadering. 
 2. Volgt de financiële activiteiten van BeMSA op en brengt hierover op regelmatige basis verslag uit aan de Algemene Vergadering. 
 3. Is verantwoordelijk voor het doorgeven van financiële uitgaven binnen BeMSA naar de subsidiërende organen en garandeert de correcte terugbetaling. 
 4. Personen, die in het verloop van een academiejaar, aanspraak willen maken op terugbetaling van BeMSA Gent voor gemaakte kosten, dienen het contract m.b.t. de terugbetaling van rekeningen/factuur grondig door te nemen, te ondertekenen en te uploaden op de BeMSA drive.

VGK-PR

 1. Vertegenwoordigt BeMSA Gent binnen de VGK (Vlaamse Geneeskundige kring). Is verantwoordelijk voor de communicatie naar de VGK toe, inclusief het regelen van het jaarbudget van VGK voor BeMSA, dit laatste i.s.m. de penningmeester.
 2. Is verantwoordelijk voor het doorgeven van de bijdrage van BeMSA aan de VGK-nieuwsbrief, voor het plaatsen van BeMSA-activiteiten op de VGK-kalender en voor het verzekeren dat in ieder “Spiegelken” een stuk van/over BeMSA staat.
 3. Is verantwoordelijk voor de communicatie met de jaarvertegenwoordigers, die hij/zij actief betrokken houdt bij de organisatie en op de hoogte houdt van toekomstige activiteiten.
 4. Maakt studenten warm om te participeren in BeMSA.
 5. Zorgt ervoor dat over elke activiteit een omschrijving of promotietekst wordt opgesteld in samenwerking met de Local Officers. 
 6. Maakt voor elke activiteit, indien door de verantwoordelijke voor die activiteit nodig geacht, aan de hand van de vooropgestelde template een Facebookevenement aan.
 7. Organiseert per jaar één clubavond in overeenkomst met de VGK.
 8. Verzorgt de communicatie en het contact met andere richtingen, eventueel via de studentenkringen, indien gevraagd door Local Officers. De VGK-PR helpt die laatsten om voldoende promotie te kunnen maken voor het project van BeMSA Gent in deze richting.

PR (duo)

 1. Behoudt het overzicht over alle publiciteit die vanuit BeMSA Gent wordt verspreid en bewaakt de corporate identity van de vereniging, samen met de Web.
 2. Staat in voor het onderhoud en het updaten van de externe communicatie, zoals met partners en sponsors. Indien nodig wordt hierbij een contract opgesteld.
 3. Overziet promomateriaal, zowel digitaal als niet-digitaal, waaronder brochures, nieuwsbrieven, kledij- en andere bedrukkingen. Daarbij staat de PR in voor het jaarlijks voorzien van een BeMSA sweater.
 4. Ondersteunt de persverantwoordelijke bij het updaten van de persmap.
 5. Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het archief van BeMSA Gent, inclusief de Drive.
 6. Staat in voor het onderhoud en het updaten van de verschillende media waarop BeMSA actief is waaronder Facebook, Instagram en de website, en tracht via nieuwe media BeMSA Gent onder de aandacht te brengen.

Web

 1. Onderhoudt de corporate identity van BeMSA Gent, samen met de PR.
 2. Onderhoudt de website (samen de met PR), de mailadressen en Slack.
 3. Ondersteunt andere bestuursleden en projectverantwoordelijken in grafische elementen voor posters, Facebookpromotie en andere.
 4. Controleert jaarlijks de geldigheid van de domeinnaam bemsa-gent.be.
 5. Communiceert alle wijzigingen die moeten gebeuren op de website van BeMSA Nationaal naar de website verantwoordelijke van BeMSA Nationaal, nadat deze intern goedgekeurd zijn.
 6. Verzamelt, beschermt en verwijdert indien nodig de data van de leden en waakt over de correcte uitvoering van de GDPR-wetgeving.

Nationaal afgevaardigde (City representative) (verplicht duo)

 1. Woont de nationale bijeenkomsten (National General Assemblies en andere) bij en rapporteert hierover naar het lokale bestuur toe op de Algemene Vergadering.  
 2. Vertegenwoordigt BeMSA Gent op nationaal vlak. 
 3. Vormt zich voorafgaand een idee van de visie binnen BeMSA Gent over onderwerpen die op nationaal niveau behandeld worden, en draagt deze visie uit.
 4. Stemt op nationaal niveau in naam van BeMSA Gent volgens de visie van de organisatie.
 5. Heeft een coördinerende rol in de uitwisseling van informatie tussen BeMSA nationaal en BeMSA Gent en verspreidt relevante informatie onder lokale leden. 
 6. Is een onpartijdige klachtbehandelaar (ombudspersoon) die desgevraagd of ongevraagd onderzoek verricht naar de behoorlijkheid van gedragingen van de beklaagde en beschuldigde.

Jaarvertegenwoordiger (duo)

 1. Is het aanspreekpunt voor jaargenoten die vragen hebben omtrent BeMSA (Gent).
 2. Voert actief promotie voor BeMSA Gent binnen het jaar waarvoor hij/zij vertegenwoordiger is, in samenwerking met de VGK-PR, onder andere door middel van wekelijkse aankondigingen. 
 3. Is aanwezig op de Algemene Vergaderingen.

LPO (Local Officer on Public Health) (duo)

 1. Staat in voor het vinden van organisatoren voor alle SCOPH-projecten en voor de communicatie naar het bestuur over de stand van zaken van elk project. 
 2. Is de centrale figuur in de communicatie met de projectverantwoordelijken.
 3. Zorgt ervoor dat van elk project op voorhand een korte beschrijving en na afloop een kort verslag wordt opgesteld. Deze worden gedeeld met het bestuur en met BeMSA nationaal. De projectverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt.
 4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden van de geplande activiteiten.
 5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent SCOPH-projecten.
 6. Woont de vergaderingen bij van Start To Talk en brengt hierover verslag uit tijdens de Algemene Vergadering.
 7. Vormt het contactpunt tussen BeMSA Gent en het Start To Talk bestuur.

LORP (Local Officer on Human Rights and Peace)(duo)

 1. Staat in voor het vinden van organisatoren voor alle SCORP-projecten en voor de communicatie naar het bestuur over de stand van zaken van elk project. 
 2. Is de centrale figuur in de communicatie met de projectverantwoordelijken.
 3. Zorgt ervoor dat van elk project op voorhand een korte beschrijving en na afloop een kort verslag wordt opgesteld. Deze worden gedeeld met het bestuur en met BeMSA nationaal. De projectverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt.
 4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden van de geplande activiteiten.
 5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent SCORP-projecten.

LEO (Local Exchange Officer) (duo)

 1. Staat in voor de organisatie van de respectievelijke werkgroep en zorgt hierbij voor de communicatie tussen het bestuur en de werkgroep.
 2. Is de centrale figuur in de communicatie en bij vragen over de werkgroep zowel op lokaal niveau als naar BeMSA nationaal toe.
 3. Indien de werkgroep projecten organiseert dient van elk project een korte beschrijving op voorhand te worden opgesteld en een kort verslag na afloop. Deze worden gedeeld met bestuur en met BeMSA nationaal. De werkgroepverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt.
 4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden van de geplande activiteiten.
 5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent het SCOPE-project.

LORE (Local Officer on Research Exchange) (duo)

 1. Staat in voor de organisatie van de respectievelijke werkgroep en zorgt hierbij voor de communicatie tussen het bestuur en de werkgroep.
 2. Is de centrale figuur in de communicatie en bij vragen over de werkgroep zowel op lokaal niveau als naar BeMSA nationaal toe.
 3. Indien de werkgroep projecten organiseert dient van elk project een korte beschrijving op voorhand te worden opgesteld en een kort verslag na afloop. Deze worden gedeeld met bestuur en met BeMSA nationaal. De werkgroepverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt.
 4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden van de geplande activiteiten.
 5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent het SCORE-project.

LORA (Local Officer on Sexual and Reproductive
Health and rights including HIV and aids) (duo)

 1. Staat in voor het vinden van organisatoren voor alle SCORA-projecten en voor de communicatie naar het bestuur over de stand van zaken van elk project.
 2. Is de centrale figuur in de communicatie met de projectverantwoordelijken.
 3. Zorgt ervoor dat van elk project op voorhand een korte beschrijving en na afloop een kort verslag wordt opgesteld. Deze worden gedeeld met het bestuur en met BeMSA nationaal. De projectverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt.
 4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden van de geplande activiteiten.
 5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent SCORA-projecten.

LOME (Local Officer on Medical Education - Activities)

 1. Staat in voor het vinden van organisatoren voor alle SCOME-projecten en voor de communicatie naar het bestuur over de stand van zaken van elk project.
 2. Is de centrale figuur in de communicatie met de projectverantwoordelijken.
 3. Zorgt ervoor dat van elk project op voorhand een korte beschrijving en na afloop een kort verslag wordt opgesteld. Deze worden gedeeld met het bestuur en met BeMSA nationaal. De projectverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt.
 4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden van de geplande activiteiten.
 5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent SCOME- projecten.
 6. Is verantwoordelijk voor de communicatie en samenwerking tussen BeMSA en SWOP (Studentenraad Geneeskunde) inzake thema’s gerelateerd aan Medical Education, en woont minstens twee keer per semester een vergadering van SWOP bij.
 7. Woont de vergaderingen bij van de FCIGG (Facultaire Commissie Internationalisering Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) en brengt hierover verslag uit tijdens de Algemene Vergadering.
 8. Vormt het contactpunt tussen BeMSA Gent, de FCIGG, de dienst internationalisering van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en het ICRH (International Centre for Reproductive Health). 
 9. Gaat binnen dit kader actief op zoek naar kansen of interessante informatie voor BeMSA Gent.
 10. Stemt in naam van BeMSA Gent met als doel zo goed mogelijk de visie van de organisatie over internationalisering over te brengen.

LOGS (Local Officer On Global Surgery)

 1. Staat in voor het vinden van organisatoren voor alle InciSioN Gent projecten, mits de ondersteuning van InciSioN Belgium/Gent’s eigen bestuur en voor de communicatie naar het bestuur over de stand van zaken van elk project.
 2. Is de centrale figuur in de communicatie met het InciSioN Gent bestuur.
 3. Zorgt ervoor dat van elk project op voorhand een korte beschrijving en na afloop een kort verslag wordt opgesteld. Deze worden gedeeld met het bestuur en met BeMSA nationaal. De projectverantwoordelijke van elke workshop binnen InciSioN Gent is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt.
 4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden van de geplande activiteiten, samen met het apart bestuur InciSioN Belgium/Gent.
 5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent InciSioN Gent projecten. 
 6. Is verantwoordelijk voor de communicatie en samenwerking tussen BeMSA Gent en InciSioN Gent en woont de vergaderingen van zowel BeMSA Gent als InciSioN Gent bij.

Summer School Voorzitter (duo)

 1. Woont de Algemene Vergaderingen van BeMSA Gent bij en rapporteert over de stand van zaken binnen Summer School Ghent. Rapporteert daarnaast tijdens de vergaderingen van Summer School Ghent over de stand van zaken binnen BeMSA Gent.
 2. Is de centrale figuur in de communicatie en bij vragen over de werkgroep zowel op lokaal niveau als naar BeMSA Nationaal toe.
 3. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit die door BeMSA Gent werden verspreid en persbelangstelling omtrent de Summer Schools.
 4. Wordt verkozen of aangeduid binnen Summer School Ghent en zetelt daardoor automatisch in het bestuur van BeMSA Gent. De datum waarop de nieuw verkozen Summer School Ghent voorzitter in functie treedt kan afwijken van de termijn voor andere bestuursleden.

Persverantwoordelijke

 1. Is verantwoordelijk voor de persbelangstelling bij elk BeMSA project.
 2. Is verantwoordelijk voor de opvolging van de perscontacten via de kanalen van de UZ Gent persverantwoordelijke, de UGent persverantwoordelijke en andere.
 3. Is verantwoordelijk voor het updaten van de persmap