{:nl}Grensoverschrijdend gedrag{:}{:en}Transgressive behavior{:}

{:nl}

Liefste bestuursleden, projectverantwoordelijken, vrijwilligers en deelnemers van onze BeMSA Gent projecten,


Grensoverschrijdend gedrag is vandaag de dag, jammer genoeg, terug van nooit weggeweest.
Daarom hebben wij, binnen het bestuur van BeMSA Gent, een platform
ontwikkeld waar slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, al dan niet
anoniem, hun verhaal kwijt kunnen.
Met dit bericht willen wij graag benadrukken dat grensoverschrijdend gedrag, op welke manier dan ook, een nultolerantie kent binnen BeMSA Gent. Wij streven een veilige en open omgeving na waar iedereen mag zijn wie hij/zij is, zonder schrik of compromissen.
Dit meldplatform is open en beschikbaar voor alle studenten die deelnemen aan onze projecten (meer info via deze link).

Verder vinden jullie hieronder websites en chatfora, die niet gekoppeld zijn aan BeMSA, waar jullie terecht kunnen na grensoverschrijdend gedrag:
https://www.seksueelgeweld.be/
https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/wel-in-je-vel/trustpunt
https://seksueelgeweld.sittool.net/Hulpaanbod+Chat
https://www.unia.be/nl

Vervolgens ook een paar sites/chatfora waar jullie terecht kunnen bij algemene moeilijkheden:
https://bemsa-gent.be/scoph/start-to-talk/
https://epione.sittool.net/chat
https://www.zelfmoord1813.be/
https://www.caw.be/zoek-antwoorden/je-goed-voelen/


Weet dat je er nooit alleen voor staat.


Veel liefs,
Het BeMSA Gent kernbestuur

{:}{:en}

Dear board members, project managers, volunteers and participants of our BeMSA Ghent projects,

Transgressive behavior is today, unfortunately, back from never before.
That is why we, within the board of BeMSA Gent, have developed a platform
where victims of transgressive behavior, anonymously or not
anonymously, can tell their story.
With this message, we would like to emphasize that transgressive behavior, in any way, has zero tolerance within BeMSA Gent. We strive for a safe and open environment where everyone is allowed to be who they are, without fear or compromise.
This reporting platform is open and available to all students participating in our projects (more info via this link).

Furthermore, below you will find websites and chat forums, which are not linked to BeMSA, where you can rely on after transgressive behavior:
https://www.seksueelgeweld.be/
https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/wel-in-je-vel/trustpunt
https://seksueelgeweld.sittool.net/Hulpaanbod+Chat
https://www.unia.be/nl

Here are some sites/chat forums where you can go for general difficulties:
https://bemsa-gent.be/scoph/start-to-talk/
https://epione.sittool.net/chat
https://www.zelfmoord1813.be/
https://www.caw.be/zoek-antwoorden/je-goed-voelen/

Please know that you are never alone.

Much love,
The BeMSA Ghent core board

{:}