Durf Ondernemen 2019


Notice: Undefined index: file in /home/deb109229/domains/bemsa.be/public_html/wp-includes/media.php on line 1381

Notice: Undefined index: file in /home/deb109229/domains/bemsa.be/public_html/wp-includes/media.php on line 1397

Ga naar het Facebook event

Inschrijven

Voor het tweede jaar op rij willen wij het ondernemersschap in de gezondheidszorg promoten bij de studenten van de UGent. Daarom organiseren we in samenwerking met BeMSA Gent en de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen op 16 november ‘Innovation Station’. Dit is een innovatiekamp waar we studenten uit verschillende faculteiten samen laten brainstormen over de uitdagingen waar gezondheidswerkers voor staan. We nodigen studenten van economische, wetenschappelijke, medische en beleidsmatige richtingen uit om innovatieve en creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen van vandaag. 

Gedurende de dag worden de studenten per groep gecoacht door professionals in het werkveld (Blue Health Innovation Center, Durf Ondernemen UGent en verschillende student-ondernemers die reeds van start zijn gegaan). ’s Avonds stellen zij hun (theoretisch) uitgewerkte challenge voor aan een jury van experten (professoren, fondsen, coaches van Durf Ondernemen Ugent) en wordt een winnaar bekend gemaakt. Het team met het best uitgewerkte project krijgt de kans om dit via een coachingtraject aangeboden door Blue Health Innovation Center ook uit te werken. Tevens krijgen zij de kans om van verdere uitwerking opnieuw bij het Qbic fonds langs te gaan om mogelijkheden voor fondsen te bespreken. Alle andere teams krijgen de mogelijkheid om zelfstandig hun project verder uit te werken met Durf Ondernemen Ugent.

WAAR? Campus Sterre, Gebouw S5, Resto

WANNEER? Zaterdag 16 november 9u-19u.

De Challenges:

 • HOE KAN MEDICATIE/THERAPIE COMPLIANCE BIJ PATIËNTEN GEOPTIMALISEERD EN GEMONITORD WORDEN?
 • HOE KAN INTERDISCIPLINAIRE SAMENWERKING TUSSEN MEDICI EN PARAMEDICI ZOWEL BINNEN ALS BUITEN HET ZIEKENHUIS GEOPTIMALISEERD WORDEN?
 • HOE KUNNEN WE DE AFVALBERG BINNEN DE GEZONDHEIDSZORG VERMINDEREN?

De Jury:

 • Piet Hoebeke – Uroloog en Decaan Fac. Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Pieter Van Haute – Diensthoofd IT-zorgtoepassingen UZ Gent
 • Steven Leuridan – Investment Manager bij Qbic II Fund
 • Lieve Neytinck – Valorisatie adviseur bij Health, Innovation and Research Institute UZ Gent

Voor wie alvast wat inspirerende verhalen van gestarte student-ondernemers in de medische wereld wil horen, organiseert Durf Ondernemen Ugent op donderdag 17 oktober een inspiratie avond. Verdere info hierover zal volgen.

English

For the second year in a row we want to promote entrepreneurship in the health sector among the students of UGent. Therefore, in collaboration with BeMSA Gent and the Faculty of Medicine and Health Sciences, we will organise ‘Innovation Station’ on 16th of November. This is an innovation camp where we allow students from different faculties to brainstorm together about the challenges health workers face today. We invite students from economic, scientific, medical and policy fields to come up with innovative and creative solutions to today’s problems.

During the day, the students will be coached in group by professionals in the field (Blue Health Innovation Center, Durf Ondernemen UGent and several student-entrepreneurs who have started). In the evening they present their (theoretically) elaborated challenge to a jury of experts (professors, funds, coaches of Durf Ondernemen Ugent) and a winner is announced. The team with the best project will be given the opportunity to develop this through a coaching trajectory offered by Blue Health Innovation Center. They also get the chance to visit the Qbic fund again to discuss possibilities for funds. All other teams will have the opportunity to independently develop their project with Durf ondernemen Ugent.

WHERE? Campus Sterre, Gebouw S5, Resto

WHEN? Zaterdag 16 november 9u-19u.

The Challenges:

 • HOW CAN MEDICATION/THERAPY COMPLIANCE IN PATIENTS BE OPTIMIZED AND MONITORED?
 • HOW CAN INTERDISCIPLINARY COLLABORATION BETWEEN PHYSICIANS AND PARAMEDICS BE OPTIMISED BOTH INSIDE AND OUTSIDE THE HOSPITAL?
 • HOW CAN WE REDUCE THE AMOUNT OF WASTE IN HEALTHCARE?

The Jury:

 • Piet Hoebeke
 • Pieter Van Haute
 • Steven Leuridan
 • Lieve Neytinck

For those who already want to hear some inspiring stories from started student-entrepreneurs in the medical world, Dare Entrepreneurship Ugent organizes an inspiration evening on Thursday October 17. Further information about this will follow.

Planning

16 november

8u30 Registratie en ontbijt met koffie
9u00 Inleiding verloop dag & toelichting challenges 
Tijdens de kick-off lichten we de planning van de dag toe en leggen we ook uit wat er van jullie verwacht wordt, wie je kan inroepen voor hulp, welke materialen je kan gebruiken… Gedurende de dag werken we met een aantal uitdagingen. Deze worden kort toegelicht. Hierna worden jullie in teams ingedeeld en begin je aan je eerste missie.
10u00 Spaghetti Challenge & Debrief 
Niet te veel van wakker liggen. Je krijgt al een eerste opdracht om als team tot een goed einde te brengen.
10u30 Pauze
10u40 Opdracht 1: Het idee 
Tijdens dit eerste deel ga je op zoek naar zoveel mogelijk ideeën voor de challenge. Geen idee is zot genoeg. Daarna begin je een aantal ideeën concreet vorm te geven en op het einde pik je er één uit om een plan voor uit te werken.
12u40 Lunch
13u30 Opdracht 2: Het plan 
Nu je het basisidee hebt, werken we dit uit aan de hand van het Business Model Canvas. We denken na over alle stukjes van de puzzel die nodig zijn om je plan vorm te geven. En je zal ook merken waar er mogelijks gaten in je plan zitten.
15u30 Opdracht 3: De pitch 
Hoe ga je het plan overbrengen naar de jury toe. Je weet dat je 5 minuten krijgt om duidelijk te maken wat je idee is en hoe je het wilt uitwerken. Maak je klaar om de jury omver te blazen met je creativiteit. 
17u00 No Stick, No Pitch & Pauze
17u30 Start Jury Pitching 
Het moment van de waarheid: pitchen voor de jury. Elk team krijgt exact 5 minuten om zijn presentatie naar voor te brengen. Daarna krijgt de jury nog 5 minuten om vragen te stellen. Be quick, be bright, be gone.
18u50 Jury overleg & Bekendmaking Winnaar 
Spanning alom, wie zal het halen? Terwijl de jury overlegt, kan je reeds beginnen met nagelbijten, tot het moment daar is. Wie heeft het beste idee, de beste pitch, het nieuwe ei van Columbus?
19u00 Receptie
20u00 Einde

Contact

Wietse Claeys

Projectverantwoordlijke durf ondernemen 2019-2020

Bram Logghe

Projectverantwoordelijke Durf Ondernemen 2019-2020