Gezonde voeding / Iedereen Gezond

Waarom het project ‘Gezonde Voeding’?

Gezonde voeding is iets wat je letterlijk met de paplepel moet meekrijgen. Het heeft een enorme invloed op de ontwikkeling van kinderen. Te vaak krijgen kinderen nog een koek in hun hand gestopt i.p.v. een stuk fruit en zijn ze zich helemaal niet bewust van wat gezonde voeding inhoudt. Zo vertelde een leerkracht ons dat sommige kinderen van migranten een pakje chips meekrijgen als middagmaal, eventueel omdat de ouders nog niet vertrouwd zijn met de westerse voeding. Met dit project willen we de kinderen attent maken over gezonde voeding, zodat ze als opgroeiende jongere meer stil zullen staan bij het effect van voeding. Ook sport & mondhygiëne dienen in de kijker gezet te worden, aangezien dit eveneens een belangrijk onderdeel vormt van een gezonde levensstijl.

Hoe willen we dit doen?

Als BeMSA proberen wij op een interactieve manier les te geven over alle mogelijke topics die behoren tot het concept gezonde voeding. Dit doen we op vraag van enkele scholen in Gent met een grote multiculturele bezetting. Het afgelopen jaar gebeurde dit onder andere op de basisschool Victor Carpentier (gelegen in een kansarme buurt) en de middelbare OKAN school Toren Van Babel.

Gezonde Voeding

Gezonde voeding (in Victor Carpentier) is een project waarbij een aantal studenten geneeskunde naar een lagere school in Gent trekt om de kinderen op een toffe manier iets bij te leren over gezonde voeding. De deelnemende kinderen kwamen ofwel uit het tweede leerjaar, ofwel uit het vierde leerjaar. Met hen worden toffe spelletjes gespeeld, lekkere gerechtjes gekookt en al spelend gesport. Dit is niet alleen leerrijk voor de kinderen, maar helpt jullie als toekomstige artsen ook in het verwerven van belangrijke communicatieve vaardigheden: uitleg kunnen geven op een verstaanbare manier aan alle groepen in de maatschappij. Ook aan kindjes dus.
Na al deze super toffe activiteiten eten we onze lekkere creaties op.
Voor dit project werken we ook samen met het wijkgezondheidscentrum De Sleep.

Iedereen Gezond

Copyright notice: dit logo wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt en is oorspronkelijk van Iedereen Beroemd

Op een OKAN school hebben jongeren vaak veel aan hun hoofd: ze zijn nog niet vertrouwd met de cultuur hier en gezonde voeding en een gezonde levensstijl wordt vaak naar de achtergrond geschoven. Daarop wil BeMSA Gent inspelen. Door informerende sessies aan te bieden over verschillende aspecten van een gezonde levensstijl (gezonde voeding, mondhygiëne en veilig vrijen) willen we de jongeren attent maken op het belang hiervan en tevens hen ook een wetenschappelijke basis meegeven.

Wat?

De datum van Gezonde Voeding 2018 en van Iedereen Gezond 2019 zal in de loop van het eerste semester bekend gemaakt worden.

Heb je vragen? Wil je meedoen aan dit project?

Contacteer ons (de projectverantwoordlijke) dan zeker!

Meer info? / Contactinfo

Jana Dewulf

Projectverantwoordelijke Gezonde voeding / iedereen gezond 2018-2019

Marie-Alix Feenstra

Projectverantwoordelijke Gezonde voeding / Iedereen gezond 2018-2019