Keep up the rhythm

Deze postercampagne, aansluitend bij de jaarlijkse bewustzijnsactie van Heart for life, is één van Bemsa's nieuwste projecten. Onze missie is het verlenen van praktische informatie over de herkenning van cardiovasculaire aandoeningen en de preventie hiervan. Elk jaar wordt een ander cardiovasculair thema gekozen dat centraal staat op de poster. Over dit thema wordt op een eenvoudige maar wetenschappelijk correcte manier info gegeven om zo het bewustzijn over deze aandoening bij het brede publiek te vergroten.

Meer info? / Contactinfo

Profielblokken
Profile 3
Emma Smet
PV
Profile 1
Lars Dhaene
PV