Seksuele opvoeding op school

(SOS)

Seksuele educatie op school is een project op vrijwillige basis, gestart door BeMSA en ondersteund door ICRH en Sensoa. Met dit initiatief willen we adolescenten toegang geven tot betrouwbare informatie over seksualiteit, inclusief LGBTQ +. Relaties, anticonceptie en SOA-preventie worden ook besproken. We proberen jonge mensen de mogelijkheid te bieden om op een luchtige educatieve manier geïnformeerde en individuele beslissingen te nemen over hun lichaam en gezondheid. Bovendien willen we enkele bestaande mythen over deze onderwerpen doorbreken.
Het SOS-project is een vorm van peer educatie waarbij jongeren worden ondersteund om een gezondheidsbevorderende gedragsverandering bij andere jongeren tot stand te brengen. Dit leidt tot een lagere drempel voor het praten over gevoelige onderwerpen.

Hoe?

In het kader van dit project willen we een ochtend of middag doorbrengen samen met een klas van het 2e tot 6e voortgezet onderwijs. Hiervoor werven we een team van 2-3 medische studenten (of andere medische of sociale studies) aan de Universiteit Gent die eerder een opleiding hebben genoten. Tijdens onze sessie worden onderwerpen zoals seksualiteit, puberteit, relaties, toestemming, anticonceptie, soa's, zelfbeeld, oriëntatie, etc. op een interactieve manier aan de orde gesteld. Elke sessie kan worden aangepast aan de wensen van de school.
Vanwege het kleine leeftijdsverschil tussen studenten en jongeren en de manier waarop studenten adolescenten benaderen, kan een losse sfeer worden gecreëerd waarin de jongeren meer open staan voor discussie en de juiste informatie mee naar huis kunnen nemen. Daarnaast zal tijdens de sessie een vragenbox circuleren waarin studenten de mogelijkheid krijgen om anoniem vragen te stellen.
Social media spelen tegenwoordig een belangrijke rol, waardoor het steeds eenvoudiger wordt om online informatie te verkrijgen. Het wordt echter steeds moeilijker om correcte en foute bronnen te onderscheiden. Daarom zullen we de jongeren aan het einde van de sessie ook in contact brengen met betrouwbare informatiekanalen.

Hoe deelnemen?

Spreekt dit project je aan?
Durf jij voor een middelbare klas staan, ben je open-minded en kan je zonder schaamte over seksualiteit te praten? Zie jij jezelf als een gemotiveerde vormingswerker en wil jij meehelpen aan ons project?
Kom dan zeker naar een van onze opleidingen! Je kan meer informatie vinden in deze Facebook groep of je kan mailen naar lora@bemsa-gent.be.

Meer info? / Contactinfo

Profielblokken
Profile 3
Marthe Schollaert
Projectverantwoordelijke
Profile 1
Itze Van Driessche
Projectverantwoordelijke